ONZE HISTORIE

De eerste aanzet tot oprichting van een tennisclub was in oktober 1971 doormiddel van een stukje in “tussen Hei en Wei” het dorpsblad voor Blaricum, getiteld ‘Geen slag in de lucht’ maar: het hangt af van de Animo.

Op de ijzig koude avond van de 29e november 1973 werd er door een veertigtal mensen in de ter beschikking gestelde kantine van de voetbalvereniging de BVV tot oprichting besloten. Twee maanden later, op 29 januari 1974 vond de eerste ledenvergadering plaats. De vereniging is nu officieel.

DE BOUW

In april hetzelfde jaar kon er al getennist worden op de eerste twee banen en in mei waren de banen 1 t/m 6 gereed. De accommodatie bestond uit een zelfgebouwd clubhuisje, omgetoverd uit een gele bouwkeet. Veel modder eromheen en vlakbij de weilanden richting Eemnes. 

Op 23 mei werd het allereerste openingstoernooi georganiseerd, gevolgd door de allereerste BBQ. Het bleek een gouden start te zijn. Bij die gelegenheid werd de kiem gelegd voor de goede sfeer die zo kenmerkend is voor de club.

STORMACHTIGE ONTWIKKELING​

In 1975 was de nieuwe accommodatie gereed – met kantine en kleedkamers grenzend aan drie binnenbanen welke eind mei officieel geopend werden. Het ledenaantal had een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt naar 670 leden in 1975, waarvan 80% uit Blaricum kwam.

In 1976 werd de clubnaam B.L.T.C. “Blaricum” vastgelegd. Er werd een afschrijfsysteem geïntroduceerd: vanaf de aanvang van het tennisseizoen diende het afschrijven van een baan te geschieden met een lidmaatschapskaartje.

GROOTSTE CLUB IN NEDERLAND​

De club groeide rond het jaartal 1977 naar achthonderd leden en werd daardoor een van de grootste clubs in Nederland. Er werd een aantal belangrijke aanpassingen gedaan aan het tennispark waardoor het tot een club met 9 buitenbanen kon groeien.

De tiende baan werd in 1980 aangelegd, waardoor veel mensen op de wachtlijst voor een lidmaatschap nu konden worden verblijd. Tegelijk met deze baan werd een automatische sproei-installatie aangebracht voor drie banen en werd de parkeerplaats geasfalteerd waardoor vele schokbrekers bespaard bleven en de spelers met schone witte schoenen op de baan konden verschijnen.

Nieuwsbrief

Altijd onregelmatig, nooit saai: schrijf je nu in en blijf op de hoogte van The Bubble Club Blaricum!

Copyright 2023 © Alle rechten voorbehouden.