HUISREGELS


The Bubble Club Blaricum

Er kan en mag heel veel bij The Bubble Club Blaricum en wij doen er alles aan om van jouw bezoek een feestje te maken. Toch gelden er op onze locaties en bij de door The Bubble Club Blaricum bezoeken, trainingen en sportactiviteiten op locatie bepaalde huisregels. Deze regels en gedragsnormen vinden wij voor onze gasten en collega’s erg belangrijk en wanneer ze niet worden nageleefd, vragen wij je dit direct te melden bij de event- of locatiemanager.

Algemeen:

 • Wat je thuis niet doet, mag bij ons ook niet. Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op de locatie van The Bubble Club Blaricum.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen- en drugsbezit.
 • Aan gasten jonger dan 18 jaar worden géén alcoholische dranken verstrekt; bij twijfel wordt legitimatie gevraagd.
 • Wat je vind, mag je niet houden. Gevonden voorwerpen dien je bij de dichtstbijzijnde The Bubble Club Blaricum medewerker in te leveren.
 • Directie en medewerkers van The Bubble Club Blaricum, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig letsel en/of schade opgelopen bij het verblijf in en rondom de locatie van The Bubble Club Blaricum, tenzij bij aantoonbaar grove nalatigheid.
 • The Bubble Club Blaricum is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van de in bewaring gegeven goederen in de garderobe of elders in het gebouw.
 • In de locatie van The Bubble Club Blaricum is cameratoezicht aanwezig. Bij calamiteiten worden de beelden aan de politie overhandigd en door hen onderzocht.
 • Bij het vermoeden van aanzetten tot ongeregeldheden kan er visitatie plaatsvinden.


Het is natuurlijk niet toegestaan

 • drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen op of rond onze locaties,
 • wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben;
 • diefstal of vernielingen te plegen;
 • geweld te gebruiken of met geweld te dreigen;
 • discriminerende opmerkingen te maken;
 • door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren;
 • iemands goede naam en eer aan te tasten;
 • eigen drank of etenswaren bij zich te hebben;
 • te roken in het pand of op het park;
 • honden meenemen in het pand of niet aangelijnd in het pand;
 • glaswerk e.d. buiten het gebouw te brengen;
 • overmatig te drinken;
 • geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving;
 • het The Bubble Club Blaricum internetnetwerk te gebruiken voor illegale doeleinden;
 • het The Bubble Club Blaricum internetnetwerk te gebruiken voor het downloaden of bezoeken van illegale of aanstootgevende content.


De toegang kan worden geweigerd als je

 • zichtbaar onder invloed van alcohol of drugs bent;
 • de toegang eerder is ontzegd.
   

Bij het plegen van misdrijven

 • word je aangehouden en worden relevante goederen (drugs, wapens, e.d.) in beslag genomen;
 • word je direct overgedragen aan de politie;
 • doen wij aangifte of dienen een klacht in.


Bij het niet naleven van onze huisregels

 • word je uit de locatie van The Bubble Club Blaricum verwijderd en wordt de toegang tot de locatie van The Bubble Club Blaricum ontzegd;
 • wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

Nieuwsbrief

Altijd onregelmatig, nooit saai: schrijf je nu in en blijf op de hoogte van The Bubble Club Blaricum!

Copyright 2023 © Alle rechten voorbehouden.